© Copyright 2022 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Departamenti i shkencave të aplikuara dhe kompjuterike

Misioni i Departamentit është të krijojë dhe të zbatojë njohuritë në shkencat e aplikuara dhe kompjuterike, duke përfshirë edhe fushat ndërdisiplinore që shtrijnë këtëfushë në fusha tjeraqë janë me përfitim për shoqërinë dhe biznesin; për të edukuar studentët qëtë jenë të suksesshëm, etik dhe efektiv në zgjidhje të problemeve të ndryshme, të cilët do të kontribuojnë pozitivisht në mirëqenien ekonomike të vendit tonëdhe rajonit dhe të cilët janë të përgatitur për të trajtuar sfidat komplekse të shekullit të rime të cilat ballafaqohetshoqëria e këtij shekulli.

Departamenti ofron programe, kurse, diploma e certifikata që janë konkuruese në vend dhe që u mësojnë studentëve se si t'i përdorin teknologjite e reja në mënyrë efektive, kreative dhe inteligjente; që mundësojnë ligjërimin e shkencave të aplikuara dhe kompjuterike si një disiplinë e shumëfishtë, humaniste me qëllim zgjidhjene problemeve; që ofrojnë kurrikula të azhurnuara në njohuritë teknike dhe shkencore të nevojshme për qëllimet profesionale dhe akademike të studentëve tanë; u mësojnë studentëve se si të fitojnë njohuri të reja, të pavarura, në një botë që ndryshon me shpejtësi gjithnjë në rritje; që u ofrojnë studentëve mundësi të të nxënit eksperimental; dhe që të edukojë një numër në rritje të studentëve në CS për të përmbushur kërkesat në rritje të ekonomisë rajonale dhe vendore.

Broshura e departamentit (PDF)
  • 02 Qershor 2021

Have you been hacked?

Më shumë
Have you been hacked?
Forumi studentor ndëruniversitar: “Transformimi digjital në kohën e sfidave”
  • 17 Maj 2021

Forumi studentor ndëruniversitar: “Transformimi digjital në kohën e sfidave”

Më shumë
  • 25 Mars 2021

Klubi i karrierës “Menaxhimi i emocioneve në intervistën e punës”

Më shumë
Klubi i karrierës “Menaxhimi i emocioneve në intervistën e punës”
Një ditë me studentët
  • 18 Shkurt 2021

Një ditë me studentët

Më shumë
  • 01 Shkurt 2021

Inovacion-Kreativitet-Sipërmarrje

Më shumë
Inovacion-Kreativitet-Sipërmarrje
Krijimi i faqeve web në Wordpress
  • 27 Janar 2021

Krijimi i faqeve web në Wordpress

Më shumë
Diploma Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike pas arsimit të mesëm të lartë, me ngarkesë deri në 120 kredite

Diploma Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.REGJISTROHU NË NEWSLETTER