FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Departamenti i shkencave të aplikuara dhe kompjuterike

Misioni i Departamentit është të krijojë dhe të zbatojë njohuritë në shkencat e aplikuara dhe kompjuterike, duke përfshirë edhe fushat ndërdisiplinore që shtrijnë këtëfushë në fusha tjeraqë janë me përfitim për shoqërinë dhe biznesin; për të edukuar studentët qëtë jenë të suksesshëm, etik dhe efektiv në zgjidhje të problemeve të ndryshme, të cilët do të kontribuojnë pozitivisht në mirëqenien ekonomike të vendit tonëdhe rajonit dhe të cilët janë të përgatitur për të trajtuar sfidat komplekse të shekullit të rime të cilat ballafaqohetshoqëria e këtij shekulli.

Departamenti ofron programe, kurse, diploma e certifikata që janë konkuruese në vend dhe që u mësojnë studentëve se si t'i përdorin teknologjite e reja në mënyrë efektive, kreative dhe inteligjente; që mundësojnë ligjërimin e shkencave të aplikuara dhe kompjuterike si një disiplinë e shumëfishtë, humaniste me qëllim zgjidhjene problemeve; që ofrojnë kurrikula të azhurnuara në njohuritë teknike dhe shkencore të nevojshme për qëllimet profesionale dhe akademike të studentëve tanë; u mësojnë studentëve se si të fitojnë njohuri të reja, të pavarura, në një botë që ndryshon me shpejtësi gjithnjë në rritje; që u ofrojnë studentëve mundësi të të nxënit eksperimental; dhe që të edukojë një numër në rritje të studentëve në CS për të përmbushur kërkesat në rritje të ekonomisë rajonale dhe vendore.

Broshura e departamentit (PDF)
  • 29 Mars 2023

Universiteti Barleti dhuron sete kompjuterash për Shkollën Guri i Bardhë dhe Xibër

Më shumë
Universiteti Barleti dhuron sete kompjuterash për Shkollën Guri i Bardhë dhe Xibër
Mundësi Internship-i / Punësimi për Studentët e UniBa pranë InfoSoft
  • 23 Mars 2023

Mundësi Internship-i / Punësimi për Studentët e UniBa pranë InfoSoft

Më shumë
  • 09 Shkurt 2023

Trajnim ICT

Më shumë
Trajnim ICT
Barleti Hackathon -
  • 01 Shkurt 2023

Barleti Hackathon - "Zbulimi i talenteve për të ardhmen digjitale"

Më shumë
  • 29 Qershor 2022

Bisedë me Yjet e IT në ditën dedikuar Informatikës

Më shumë
Bisedë me Yjet e IT në ditën dedikuar Informatikës
Projekti SMART TOUR në mbështetje të turizmit
  • 06 Qershor 2022

Projekti SMART TOUR në mbështetje të turizmit

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiLINA logo + EU
New temporality BLACK LOGO
REGJISTROHU NË NEWSLETTER