• 18 Qershor 2024

STUDENTËT E UNIBA NË B40 YOUTH SUMMIT

Më shumë
STUDENTËT E UNIBA NË B40 YOUTH SUMMIT
Trajnimi i Stafit për Lojëra Serioze, Mësim me Bazë në Lojëra dhe Gamifikim në Arsimit në Porto, Portugali
  • 29 Maj 2024

Trajnimi i Stafit për Lojëra Serioze, Mësim me Bazë në Lojëra dhe Gamifikim në Arsimit në Porto, Portugali

Më shumë
  • 17 Maj 2024

“Dizajn Interieri dhe Produkti” vizitë studimore në Shkodër

Më shumë
“Dizajn Interieri dhe Produkti” vizitë studimore në Shkodër
Qëllimet dhe Aktivitetet e projektit Digitcreshe - UniBa Partners
  • 07 Maj 2024

Qëllimet dhe Aktivitetet e projektit Digitcreshe - UniBa Partners

Më shumë

Departamenti i Industrive Kreative

Departamenti i Industrive Kreative(DIK), pranë Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative, është njësi pioniere e eksplorimit në industritë kreative. Të rrënjosur në praktikat e aplikuara krijuese, ne lidhim teorinë me tregun, për të formësuar produktet dhe shërbimet e se ardhmes. Fokusi ynë është në kultivimin e një mjedisi dinamik dhe praktik të të mësuarit përmes metodave krijuese, konkurseve dhe projekteve. Me një ekip të larmishëm ekspertësh akademikë dhe të industrisë, ne ofrojmë programe të ndryshme për të përgatitur brezin e ardhshëm për peizazhin gjithnjë në zhvillim të industrive krijuese.

Rregullore e Departamentit të Industrive Kreative (PDF)

Industrite Kreativepërfshijneshumëdisiplina memundesipunësimidhekarrierenëpozicionesi:

  • Studio Arkitekture
  • Studio Dizajni
  • Studio GrafikedhePrintimi
  • TV, Media
  • AgjenciMarketimi
  • Profesionist te lire

Vizioni i DIK është të jetë një faktor i rëndësishëm për inovacionin dhe kreativitetin në Shqipëri, Ballkan dhe rajonin. Synojmë të formësojmë tendencat lokale, promovojmë bashkëpunimin ndërdisiplinor dhe të fuqizojmë studentët për të sjell inovacion në peizazhin dinamik të industrive kreative.

DIK është pionier në lidhjen e praktikave kreative me tregun. Misioni ynë është kultivimi i "të menduarit përmes krijimit", për të fuqizuar studentët si praktikues dhe sipërmarrës novatorë. Synojmë të pajisim brezat me aftësitë dhe mentalitetin për të bërë faktor të rendesishëm në peizazhin e industrive kreative.

Strategjia e zhvillimit fokusohet në rritjen e partneriteteve në industri, nxitjen e talenteve dhe integrimin e teknologjive në zhvillim. Duke zgjeruar projektet bashkëpunuese si dhe duke u përshtatur ndaj ndryshimeve në industri, ne synojmë të pozicionojmë DIK si një lider dinamik në arsim, inovacion dhe zhvillim rajonal.

DREJTIMET KRYESORE TË AKTIVITETIT

Studimi i parimeve themelore dhe aplikimi praktik në proceset e dizajnit krijues.

Eksplorimi i kryqëzimit dinamik të teknologjisë dhe medias për komunikim efektiv.

Nxitja e aftësive dhe mendësisë së nevojshme për të nxitur inovacionin dhe suksesin në sipërmarrjet krijuese.

Zhvillimi i zgjidhjeve të ndjeshme me mjedisin që balancojnë estetikën dhe përgjegjësinë mjedisore.

Krijimi i mesazheve tërheqëse nëpërmjet përdorimit strategjik të elementeve vizuale.

Hetimi i sinergjisë ndërmjet shprehjes artistike dhe mjeteve teknologjike të fundit.

Dizajnimi i përvojave tërheqëse dhe zhytëse në fushën e lojrave dhe mediave interaktive.

Përdorimi i qasjeve sistematike për të hulmtuar dhe informuar procesin e projektimit.

Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëLINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

Ndërlidhja e sektorëve të dizajnit dhe teknologjisë për të eksploruar zgjidhje inovative, duke nxitur një mjedis bashkëpunues për projekte dhe kërkime, duke përmirësuar kryqëzimin e krijimtarisë dhe teknologjisë.

Bashkon industritë krijuese me sferën e biznesit ku qasja jonë siguron një perspektivë holistike zhvillimi. Kjo sinergji promovon inovacionin, duke siguruar që projektet tona nuk janë vetëm novatore kreative, por edhe komercialisht të zbatueshme në treg.

Në udhëkryqin e shprehjes artistike dhe teknologjisë, departamenti ynë eksploron projekte novatore që shtyjnë kufijtë e krijimtarisë. Kjo sinergji synon të krijojë përvoja më të avancuara, duke kombinuar pa probleme botën e artit dhe teknologjisë.

Duke përmiresuar përvojat e përdoruesve përmes bashkimit të dizajnit dhe teknologjisë, fokusi ynë është te përdorshmëria, aksesueshmëria dhe krijimi i ndërfaqeve intuitive, vizualisht tërheqëse. Kjo qasje siguron që modelet tona të përmbushin pritshmëritë në zhvillim të ndërveprimeve digjitale.

LINA logo + EU
New temporality BLACK LOGO
REGJISTROHU NË NEWSLETTER