FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit

Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit është një nga departamentet e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative të Universitetit Barleti (UniBa). Filozofia e Departamentit bazohet mbi një Vizion dhe Mision të konsoliduar dhe efikas për përgatitjen e brezave të ardhshme të arkitektëve, ndërtuesve dhe urbanistëve bashkëkohorë.

Vizioni i Departamentit bazohet në një analizë të të gjithë specifikave profesionale, kërkesave të tregut dhe kërkesave për një zhvillim të qëndrueshëm. Rezultatet e kësaj analize udhëheqin misionin dhe vizionin e Departamentit nëpërmjet një edukimi të lartë të integruar dhe multi-disiplinor. Formimi i një arkitekti duhet të përfshijë aftësitë profesionale dhe teknike për të ndjekur në tërësi procesin arkitektonik dhe ndërtimor të një objekti në çdo fazë të tij. Një nga themelet e formimit bazëështë njohja e kontekstit në të cilin ai projekton dhe ku integrohet vepra e tij .

Arkitektit , gjatë formimit të tij , i jepen të gjitha mjetet për të lexuar në mënyrë kritike dhe efikase realitetin në të cilin jetojmë. Njohuritë e përgjithshme dhe specifike për të gjithë elementët e kontekstit urban si , trashëgimia kulturore-historike, mjedisi natyror, psikologjik dhe social etj që ai merr gjate studimeve ndihmojnë në formimin e tij si arkitekt për të projektuar më vonë mjedise të qëndrueshme.
  • 20 Nëntor 2023

Kuratorët e Pavijonit të Shqipërisë në Bienalen e Venecias leksion të hapur në UniBA

Më shumë
Kuratorët e Pavijonit të Shqipërisë në Bienalen e Venecias leksion të hapur në UniBA
Leksion i Hapur - Matilda Pando
  • 10 Nëntor 2023

Leksion i Hapur - Matilda Pando

Më shumë
  • 09 Nëntor 2023

Kioska - Arkitektura e Përkohshme dhe Mjediset e Jetës Sociale në Bregdetin Shqiptar

Më shumë
Kioska - Arkitektura e Përkohshme dhe Mjediset e Jetës Sociale në Bregdetin Shqiptar
UniBa aktivitet në Fier në kuadër të
  • 09 Nëntor 2023

UniBa aktivitet në Fier në kuadër të "Ditës së Karrierës së Arkitekturës dhe Design-it"

Më shumë
  • 26 Tetor 2023

Përfshirja dhe karakteri i një qyteti: Intervistë me Saimir Kriston në ArchDaily.

Më shumë
Përfshirja dhe karakteri i një qyteti: Intervistë me Saimir Kriston në ArchDaily.
Arkitekturë në Universitetin Barleti
  • 19 Tetor 2023

Arkitekturë në Universitetin Barleti

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiLINA logo + EU
New temporality BLACK LOGO
REGJISTROHU NË NEWSLETTER